Skip to content Skip to footer
Hacı Bayram-ı Velî Yardımlaşma Derneği

Hacı Bayram-ı Velî Yardımlaşma Derneği, geçmişten gelen kültürü günümüze hizmetleriyle aktaran bir kuruluştur. Manevi değerlerle yoğrulmuş dayanışma kültürünü temsil etmektedir. Derneğimiz, 2014 yılında bir grup gönüllü hayırsever tarafından kurulmuş olup, o günden bu yana Hacı Bayram-ı Velî Camii ve etrafında bulunan; Ahi Yakup Camii ve Türbesi, Ahi Balaban Camii, Zincirli Camii, Tabakhane Camii, Ahi Tura Camii, Şeyh İzzettin Efendi Türbesi ve Camii bakımlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak toplumda sevgi ve hoşgörü köprüleri kurmaktadır.

Hacı Bayram-ı Velî Yardımlaşma Derneği, tarihin köklü ve sağlam temelleriyle ihtiyaç sahiplerine umut olmuştur. Derneğimizin temel ilkeleri arasında insan odaklı hizmet anlayışı ve sorumluluk bilinci yer almaktadır. İlk günden itibaren öncelikli hedef, yetimlere, yolda kalmışlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik projeler ve yardımlar düzenlemek olmuştur. Ayrıca Derneğimiz bakımını üstlendiği Kur’an kurslarının temel ihtiyaçlarını ve hafız öğrencilerin iaşesini düzenli olarak karşılayarak, toplumun dini ve manevi eğitimsel ihtiyaçlarını karşılama adına önemli bir katkı sağlıyor. Bu vesile ile öğrencilerin dini eğitim almasını sağlama konusunda, kurslarımızda kullanılan eğitim materyalleri, yiyecek, eğitim araçları, fiziki mekanların bakımı ve diğer gereksinimlerini düzenli olarak karşılamasıyla, öğrencilerin daha verimli bir eğitim almasına zemin hazırlıyor.

Derneğimizin bu tür faaliyetleri, toplumda dinî eğitim ve hafızlık geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlayarak, gelecek nesillerin dini bilgi ve değerlerle donanmasına yardımcı oluyor.

Yetimlere Umut Olmak

Derneğimiz, yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların geleceklerine ışık tutmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim, sağlık, barınma ve diğer sosyal desteklerle donatılmış projeler, yetim çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hazırlanmıştır. Yetimlerin sevgi dolu bir aile ortamında yetiştirilmesi ve kendilerini geliştirme imkanlarının sağlanması için çaba göstermektedir.

Yolda Kalmışlara Destek Olmak

Hacı Bayram-ı Velî Yardımlaşma Derneği, mağdur ve zor durumda olan insanların yanında olmak adına özveriyle çalışmaktadır. Göçmenler, savaş mağdurları, afetzedeler ve diğer yolda kalmışlar, derneğin hizmet alanlarından biridir. İnsan onurunu gözeten, yardıma muhtaç olan bu kesimlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşama umutla bakmalarına destek olmak derneğimizin misyonu arasındadır.

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatmak

Derneğimiz, ihtiyaç sahiplerine, gönüllülerinin desteğiyle yardım elini uzatmaktadır. Gıda yardımları, giyim desteği, eğitim imkanları, sağlık hizmetleri ve barınma konularında ihtiyaç sahiplerine destek sağlanmaktadır. Özellikle acil durumlarda hızlı bir şekilde harekete geçerek yardım elini ulaştırmayı hedefler.

Toplumsal Dayanışma ve Gönüllülük

Hacı Bayram-ı Velî Yardımlaşma Derneği’nin başarısının temelinde toplumsal dayanışma ve gönüllülük ruhu yatmaktadır. Dernek çalışmalarına katılan gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerine öncülük ederler. Gönüllüler, derneğin hizmet alanlarında saha çalışmaları yaparak ihtiyaçların tespit edilmesine ve en doğru şekilde karşılanmasına katkı sağlarlar.

Sonuç Olarak

Derneğimiz Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinin zâviye hizmetlerini günümüze taşımak, bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak adına büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Zâviye, geleneksel olarak manevi eğitim, dini hizmetler ve toplumun ihtiyaçlarının karşılandığı önemli merkezlerdir. Bu tür merkezlerin günümüzde de varlığını sürdürmesi, toplumun manevi değerlerine katkı sağlar ve manevi bir zenginlik sunar.

Hacı Bayram-ı Velî Yardımlaşma Derneği, manevi değerlerin ve toplumsal dayanışmanın ışığında, geçmişten günümüze kadar birçok insanın hayatına dokunmuş ve toplumda olumlu değişimlere katkıda bulunmuştur. Yetimlere, yolda kalmışlara ve ihtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eli, umutla yaşamalarına vesile olmuştur. Derneğin temel prensibi olan, toplumsal dayanışma ve gönüllülük ruhu sayesinde, Hacı Bayram-ı Velî Yardımlaşma Derneği, gelecekte de yardım eli olmaya devam edecektir.